Kargo Terimleri

Kargo Terimleri

ADRESE TESLİM (AT) Müşteri adresine teslimi yapılan kargo hizmetidir.
ADRESTEN ALIM (AA) Müşteri adresinden alınan kargo hizmetidir.
ALICI HABERLİ (AH) Alıcıya herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın,alıcının geleceğini bildiği ve şubeden gelerek teslim aldığı kargodur.
BARKOD ETİKETİ Kargonun taşıma faturasındaki bilgilere göre hazırlanan ve barkod okuyucular ile referans kodunun okutularak gerekli kargo yönlendirmelerinin yapılabildiği etikettir.
ÇALIŞMA ALANI Sınırları belirlenmiş, şubenin kargo alım ve dağıtımla sorumlu olduğu alandır.
ÇIKIŞ ŞUBE Müşteri tarafından kargonun gönderildiği şube/acentedir.
DESİ Fiyat hesaplamada kullanılan , Kargonun boyutunun (en, boy, yükseklik) cm cinsinden birbiriyle çarpılması ve 3000'e bölünmesiyle ortaya çıkan ölçü kriterdir.
DEVİR KARGO Varış şubesine ulaştığı gün çeşitli sebeplerden (alıcının, telefon ihbarlı gönderisini almaması, adresinde bulunamaması v.b) dolayı teslim edilemeyen kargodur
DOSYA 0 – 500 gr. arası ağırlığa sahip dokümanlara verilen addır.
DURUM TESPİT TUTANAĞI Kargonun müşterinin isteği üzerine, müşteri ile birlikte düzenlenen içerik tespit belgesidir.
EL TERMİNALİ Kargo barkodlarındaki verilerin okutulması ile sisteme aktarılan verilerin izlenilebilirliğini sağlayan cihaz.
GELEN KARGO Alıcı müşteriye gelen kargodur.
GİDEN KARGO Müşteri tarafından gönderilen kargodur.
HASAR TESPİT TUTANAĞI Kargonun kendisinde veya ambalajında herhangi bir hasar (patlama, yırtılma ve ıslanma meydana gelmesi halinde tespit ve kontrol amaçlı düzenlenen belgedir
HAT ARACI Transfer Merkezi'nden transfer merkezine ya da transfer merkezinin bulunduğu ilin dışındaki birimlere kargo götüren ya da getiren araçtır.
İADE KARGO Alıcı müşterisine teslim edilemeyen, gönderen müşteriye geri gönderilen kargodur.
İHBAR NOTU Alıcının, adresinde bulunamaması durumunda kapıya bırakılan bilgi notudur.
KAPIDA ÖDEME Gönderici müşteri tarafından satışı yapılan ürünün, Sürat Kargo tarafından alıcısına ulaştırılması ve teslimat anında, ürün bedelinin, alıcıdan tahsilatının yapılıp gönderene aktarıldığı hizmettir.
KARGO Firma veya kişilerin birbirlerine, belirli ve kısa sürede iletilmek üzere gönderdikleri; belirli bir ambalaj içerisinde, tek ya da birden fazla parçalı olarak taşınan malzeme ve eşyadır.
KARGO KABUL FORMU (KKF) Müşteri adresinden alım yapılan kargolar için düzenlenen maliye onaylı yasal belgedir.
KARGO TAKİP NO Faturası düzenlenen kargonun sistemsel takibi için fatura üzerinde yer alan 14 haneli numaradır.
KARGO TESLİM FORMU (KTF) Kargoların, alıcısına teslim edilirken imza ve kimlik bilgilerinin yazıldığı belgedir.
KOLİ CEBİ Kargoya ait evrakların koli, çuval ve diğer boyuttaki kargoların üzerine konması için kullanılan yapışkanlı şeffaf ceptir.
KONVEYÖR Transfer Merkezlerinde kullanılan yürüyen banttır.
MANİFESTO TORBASI Dosya ve Mİ paketlerin gideceği hatlara / birimlere bir arada taşınması amacıyla yerleştirildikleri ağzı mühürlenebilen torbadır.
Mİ PAKET Manifesto torbası içinde taşınan 2 desiden küçük paketlerdir.
MOBİL DAĞITIM ALANI Hergün adres teslim-alım hizmeti verilmeyen, belirli günlerde hizmet verilen dağıtım alanlarıdır.
PEŞİN ÖDEME (PÖ) Kargonun taşıma ücretinin gönderen müşteri tarafından ödenmesidir.
PLASTİK MÜHÜR Araç içindeki ve manifesto torbalarındaki kargoların güvenliğini sağlamak için aracın kapısında ve manifesto torbalarında kullanılan, üzerinde seri numarası bulunan mühürdür.
RİNG ARACI Şubelerde bulunan araçlardan farklı olarak gün içerisinde şubelerde kesilen kargoları toplayıp transfer merkezine götürmek için araçlardır.
SORUMLULUK TAAHHÜTNAMESİ Sürat Kargo A.Ş. tarafından belirli şartlarda gönderilecek türden kargo göndermek isteyen müşteri ile düzenlenen belgedir.
SÖZLEŞMELİ MÜŞTERİ Kargo taşıma hizmetinin koşullarının ve detaylarının karşılıklı imza altına alındığı müşteridir.
ŞUBE Kargo alım ve teslim işlemlerinin yapıldığı birimdir.
TAŞIMA FATURASI Kargo gönderimlerinde şubelerde düzenlenen faturadır.
TAŞINMASI YASAK KARGO Kanunlarca taşınması yasaklanmış , taşıdığımız diğer kargolara ve personellere zarar verebilecek kargolardır.
TELEFON İHBARLI (Tİ) Kargonun alıcıya telefonla bilgi verilmesi ve müşterinin kargoyu şubeden teslim alma hizmetidir.
TRANSFER MERKEZİ Giden / gelen kargoların yüklendiği ve indirildiği, araçların muhafaza edildiği, araçların girip çıkmasına ve park etmesine müsait olan yerdir.
TTİ (TOPLU TAŞIMA İRSALİYESİ) Kargoların birimler arasında taşınırken bulundurulan, kargo taşıma numaralarının ve gideceği birimin kayıtlı olduğu maliye onaylı resmi belgedir
ÜCRET ALICI (ÜA) Kargonun taşıma ücretinin alıcı müşteri tarafından ödenmesidir.
VARIŞ ŞUBE Alıcı müşteriye kargonun geldiği şube/acentedir.
YETKİ BELGESİ Kargonun ilgili şahıs /kurum adına farklı bir kişi tarafından teslim alınabileceğini ve gönderilebileceğini belirten, ilgili şahıs /kuruma ait kaşe imza ve gerekli bilgiler bulunan belgedir.
YÖNLENDİRME Kargonun geldiği birimden farklı bir birime gerekçesi belirtilerek (varış merkezi hatası, müşteri isteği vb.) gerekli işlemlerin yapılarak başka bir Şube / Acenteye yönlendirilmesi işlemidir.