Teslimat Sürelerimi ve Standartlarımız

Teslimat Sürelerimiz
  • Hizmet verilen iller ve birimlerin gönderi kabul saatlerine www.suratkargo.com.tr internet sitemizden ulaşabilirsiniz.
  • Kilometre hesabı Sürat Kargo’nun operasyonel kurgusuna göre gönderinin çıkış birimi - ara aktarma merkezleri-varış birimi arasında kat ettiği toplam mesafe(km) üzerinden yapılmaktadır.
TESLİMAT STANDARTLARIMIZ
  • Kata Teslimat : Tek Parça olarak düzenlenen ağırlığı 30 kg - hacmi 30 desi altında olan adres teslim hizmetli gönderilerin teslimatı kata yapılacaktır. Parçalı gönderilerin de tüm parçalarının 30 kg - hacmi 30 desi altında olması durumunda kata teslimat sağlanacaktır.
  • Bina Kapısında Teslimat : Tek Parça olarak düzenlenen ağırlığı 31 - 200 kg, hacmi 31 - 400 desiye kadar ve kenar uzunluğu 250 cm’ye kadar olan kargoların teslimatı bina kapısından sağlanacaktır. Parçalı gönderilerin herhangi bir parçası 30kg - desi üzerinde ise bina kapısından teslimat yapılır.
  • Aktarmadan Teslimat : Tek parçada ağırlığı 201 Kg – 300 Kg arasında veya hacmi 401 - 700 desi arasında olan ve en uzun kenarı 500 cm’ye kadar olan gönderiler aktarma merkezinden teslim edilecektir.
  • Kabul Edilmeyecek Gönderiler : Tek parçada ağırlığı 300 kg veya hacmi 701 desiden büyük ve en uzun kenarı 500cm’den fazla olan kargolar kabul edilmeyecektir.
İSTİSNALAR:
  • Mücbir sebepler, trafik kazaları, yol ve hava koşulları, araç arızası, şoförün yola devam etmesini engelleyecek sair sebepler, dönemsel olarak şube dağıtım kapasitesinin üzerindeki gönderi artışları, adli/ idari makamların karar ve işlemleri, müşteriden kaynaklanan sebepler vb.haklı nedenler müstesnadır.
  • Şirketimizin kusurundan kaynaklanmayan haller ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen sorumsuzluk nedenlerinin varlığı halinde şirketimiz mesul değildir.
  • Adres Teslim Dışı Alanda kalan bölgelere adrese teslimat hizmeti verilmemektedir. Gönderiler adrese en yakın şubeye ulaştırılır, gönderinin şubeden teslim alınması gerekmektedir
  • Mobil(Haftanın sadece belirli günleri adres teslime gidilen) Hizmeti verilen yerler için yukarıdaki teslim süreleri geçerli değildir.Gönderiniz varış şubesine / acentesine ulaşmasını takip eden ilk teslimat günü teslim edilir.